PRIVAATUSPOLIITIKA

PRIVAATUSPOLIITIKA ISIKUANDMETE KAITSE FCA Italy S.p.A. rakendab nii õiguslikult kui vaimselt isikuandmete kaitsmise nõudeid, mis on sätestatud 30. juunil vastuvõetud isikuandmete kaitse seaduse määruses nr. 196. See kaitse hõlmab kõiki neid, kes puutuvad kokku ettevõttega FCA Italy S.p.A., olgu tegemist töötajate, tarnijate, klientide, potentsiaalsete klientide või lihtsalt kodulehe külastajatega. ISIKUANDMETE AVALDAMINE Kui kodulehe külastaja soovib 30. juunil vastuvõetud isikuandmete kaitse seaduse määruse nr. 196 järgi isikandmeteks peetavaid või tuvastatavaid andmeid jagada, tohib ta seda teha vastavalt kodulehel esitatud eeskirjadele ja protseduuridele, mis mõlemad on kooskõlas eespool nimetatud 30. juunil vastuvõetud isikuandmete kaitse seaduse määrusega nr. 196. Otsuse isikuandmete avaldamise kohta võtab iga kodulehe külastaja vastu vabatahtlikult. Fiat Professionali kodulehel isikuandmete salvestamist ei toimu, kui kasutaja pole selgelt ja spetsiaalselt väljendanud, et tema isikuandmeid võib salvestada. Eksimuste ja vääriti mõistmise vältimiseks ei saa isikuandmete registreerimist toimuda enne, kui kasutaja on andnud selleks täiendava ja lõpliku kinnituse. TEAVE MITTEDELIKAATSETE ISIKUANDMETE KASUTAMISE KOHTA 30. juunil 2003 vastu võetud määrus nr. 196 (“Isikuandmete kaitse seadus”) kaitseb isikuid ja teisi üksusi isikuandmeid puudutavates küsimustes. Selle seaduse põhjal peab andmete töötlemine rajanema täpsuse, seaduslikkuse ja läbipaistvuse ning eraelu ja õiguste kaitse põhimõtetel. Seetõttu pöörake vastavalt määruse nr 196/2003 artiklile 13 tähelepanu järgnevale: ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA MEETOD Teie poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid töödeldakse: a) eespool nimetatud teenuse osutamiseks (“Teenus”), mille olete vabatahtlikult valinud, ning ettevõttel FCA Italy S.p.A. uuringute läbiviimiseks saadud Teenuse kohta; b) müügi- ja / või reklaamiteabe pakkumiseks ning toodete, teenuste ja teiste FCA Italy S.p.A., selle müügivõrgustiku ja Fiat Groupi kuuluvate tegevuste reklaammaterjalide saatmiseks vastavalt Teie nõusolekule. Teie isikuandmete töötlemine igal eespool nimetatud eesmärgil toimub paberdokumentide, automaatsete ja telemaatiliste sidevahendite abil ning peamiselt tavalise posti või e-posti, telefoni (sealhulgas automaatkõned, tekstisõnumid, MMSid jne) ning faksi abil. ISIKUANDMETE MITTEESITAMISE TAGAJÄRJED Otsus oma isikuandmete esitamise kohta on alati vabatahtlik; kui aga tärniga märgistatud „kohustuslikuks“ peetud andmeid ei esitata, siis tellitud Teenust ei osutata. Teiste andmete esitamata jätmine, st andmed, mis ei ole märgistatud tärniga „kohustuslikeks“, Teenuse osutamist ei takista. ÜKSUSED, MILLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE Sellel kujul kogutud isikuandmeid tohivad töödelda töötlusoperaatorid, sealhulgas välised operaatorid, kes vastutavad andmetöötluse ning tellitud Teenuse haldamise ja vajalike turundustegevuste eest, ning andmetöötlushaldurid või ettevõtted, kellele andmed on edastatud, nagu on allpool kokku lepitud. ÜKSUSED, KELLELE ON LUBATUD ISIKUANDMEID EDASTADA Teie isikuandmeid võidakse kolmandatele osapooltele saata nende seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks või riigiasutuste väljastatud korralduste täitmiseks või kohtu õiguse rakendamiseks. Lisaks sellele võidakse Teie isikuandmeid Teie nõusolekul edastada FCA Italy S.p.A. müügivõrgustikule ning teistele Fiat Groupi kuuluvatele ettevõtetele, kes töötlevad neid oma vastavate toodete ja teenuste reklaamimiseks. ANDMETÖÖTLUSE KONTROLLIJA JA JUHT Andmetöötluse kontrollija on FCA Italy S.p.A., keda esindab registrijärgsel aadressil 200 Corso Agnelli, Torinos asuva FCA Italy S.p.A. teabe- ja kommunikatsiooniosakonna tegevjuht. Teenuse andmetöötluse eest vastutav isik on Fiati kaubamärgi juhtumis- ja müügiosakonna tegevjuht. TEIE ÕIGUSED Vastavalt määruse 196/2003 artiklile 7 on Teil õigus oma andmetele ligi pääseda, et oma andmeid vahetult uuendada või kustutada, kui mingi töötlemine rikub seadust, olla vastu oma isikuandmete töötlemisele ärilisel või reklaami otstarbel ning nõuda täielikku ja uuendatud nimekirja kõikidest andmeid töötlevatest halduritest, saates kirja ettevõttele FCA Italy S.p.A.- Klienditeenindus – Isikuandmete büroo, C.so Agnelli 200 – 10135 Torino.