Skip to content Skip to navigation

Garantii uuele Fiatile

Fiat sõiduautodele ja tarbesõidukitele kehtib 5-aastane garantii ilma
läbisõidupiiranguta.

5-aastane läbisõidupiiranguta garantii koosneb kaheaastasest
läbisõidupiiranguta tootja lepingulisest garantiist ning Auto-Bon Ital lisagarantiist, mis hakkab kehtima pärast tootja lepingulise garantii lõppu.

Tootmisvead

Garantii hüvitab:
Osade tootmisvead, välja arvatud kuluvad osad (näiteks piduriklotsid)

Garantiitoimingud:
Vigase osa tasuta remont või asendamine
Garantii alla kuuluva vea tõttu tekkinud sõiduki rikkest või pukseerimisest tingitud kulude hüvitamine

Värvipinna garantii

Garantii hüvitab:
Vead originaalsel värvi- või lakipinnal

Garantiitoimingud:
Kohtvärvimine või vigase koha ülevärvimine/-lakkimine

Korrosioonigarantii

Garantii hüvitab:
Läbivad korrosioonikahjustused: kere korrosioon seestpoolt väljapoole

Garantiitoimingud:
Vigaste osade remont või asendamine

Elektriautod

Garantiitoimingud:
Elektri- ja hübriidsõidukitel on lisaks eelmainitud garantiidele 8-aastane / 160 000 km garantii sõiduakule (laetuse tase vähemalt 70%).