Garantiitingimused

Nüüdsest kehtib kõigile uutele FIAT sõiduautodele 5-aastane läbisõidupiiranguta garantii. Allpool leiate detailse info tehase- ja lisakindlustusgarantii tingimuste kohta, samuti konsulteerivad teid meeleldi ka FIAT müügiesindajad Autospirit AS (Tallinn), Autospirit Tartu OÜ (Tartu).

SÕIDUAUTO KVALITEEDIGARANTII TINGIMUSED 

 

1. Sõiduauto garantiitingimused

1.1. Kui ostja ostab sõiduauto FIAT, saab ta koos autoga sõiduauto kasutamisjuhendi ja sõiduauto teenindusraamatu. 1.2. Ostja on kohustatud tutvuma sõiduauto kasutusjuhendiga ja rangelt jälgima seda, tegema sõiduautole tehnilist hooldust tootja nimetatud perioodilisuse ja tingimustega, kasutama sõiduautot tootja juhiste järgi ja vastavalt otstarbele. 1.3. Sõiduautole antakse üldine 24 (kahekümne nelja) kuu pikkune kvaliteedigarantii, piiramata läbisõitu, välja arvatud erandid, mis on seotud konkreetsete sõiduautode osadega, mis on nimetatud selles lisas. 1.4. Müüja tagab, et sõiduauto, millele antakse garantii, ei oma garantii ajal materjali-, osade tootmise või kokkupanemise defekte, kui aga sellised ilmnevad, kõrvaldatakse need tasuta selles lisas sätestatud korras. Kvaliteedigarantii katab tootja ja tema esindajate poolt praagiks tunnistatud osade remondi või asenduse, samuti auto nõuetekohase seisundi taastamise tööde ning selleks vajalike materjalide kulud. Kattevärvile kehtib 36-kuuline tootja garantii, läbisõidupiiranguta. Kerele kehtib 96-kuuline garantii läbiroostetanud aukude tekkimise eest (roostet metalli pinnal ja mahakoorunud värvi katab 36-kuuline kattevärvi garantii), läbisõidupiiranguta. Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 10 000 km läbisõit:
 • Hõõglambid;
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 20 000 km läbisõit:
 • Eesmised piduriklotsid;
 • Esimesed pidurikettad;
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 40 000 km läbisõit:
 • Süüteküünlad (bensiin);
 • Tagumised piduriklotsid, piduriklotside katted;
 • Tagumised pidurikettad ja trumlid;
 • Bensiini kütusepihustid;
 • Sidur;
 • Rihmad (garantii jagamismehhanismi sakilisele rihmale, kui järgiti põhirihma tootja poolt ettenähtud vahetusvahemikku, kehtib kogu sõiduauto garantiiaja jooksul);
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 50 000 km läbisõit:
 • Eelsüüteküünlad (diisel);
 • Diisli kütusepihustid;
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 60 000 km läbisõit:
 • Amortisaatorid;
 • Heitgaasisüsteemi osad;
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 12-kuuline garantii:
 • Aku
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile kehtib 4-kuuline garantii:
 • Kojameese harjad;
 • Esiklaas;
Alljärgnevatele osadele/ osade kvaliteedile garantii ei kehti.
 • Õhu-, salongi- ja kütusefiltrid
 • Vedelike koguste täiendamine, puudus;
 • Rehvid;
1.5. Kõiki tähtaegu hakatakse arvutama sõiduauto Ostjale üleandmise hetkest või sõiduauto esmasest registreerimisest olenevalt sellest, kumb oli enne. 1.6. Auto kvaliteedigarantii kehtib ainult juhul, kui kvaliteedigarantii kehtimise ajal viiakse sõiduauto tehniline teenindus ja/ või remont läbi õigeaegselt ja asjakohaselt vastavalt FIAT  nimetatud hoolduse ulatusele, tööde teostamise tehnoloogiale, kasutades ainult remondi/ tehnilise teeninduse tehnilist riist- ja tarkvara, detaile, osasid ja kulumaterjale, mille kasutamisele on heakskiidu andnud tootja. 1.7. Sõiduauto kvaliteedigarantiid, tehnilise teeninduse ja remondi teenuseid osutavad kõik autoriseeritud FIAT autoteenindused, mis on nimetatud sõiduautole lisatud dokumentatsioonis. Leedu Vabariigis asuvad autoriseeritud autoteenindused leiate internetilehelt www.autospirit.ee. 1.8. Pretensioonid sõiduauto kvaliteedi või rikete kohta garantii kehtimise ajal peab ostja esitama sõiduauto müüjale või ükskõik millisele teisele autoriseeritud FIAT autoteenindusele. Iga autoriseeritud FIAT autoteenindus on tootja poolt kohustatud teostama kvaliteedipuuduste kõrvaldamise tööd, olenemata sellest, millises FIAT ettevõttes sõiduauto müüdi. 1.9. Esitades pretensiooni sõiduauto kvaliteedi kohta, esitatakse sõiduauto ja nõuetekohaselt täidetud sõiduauto teenindusraamat ükskõik millisele autoriseeritud FIAT autoteenindusele. Kui pretensioon esitatakse ettevõttele, mis ei müünud autot, on sõiduauto ostja või kasutaja kohustatud 7 päeva jooksul sellise pretensiooni esitamisest teavitama kirjalikult ka müüjat. 1.10. Sõiduauto kvaliteedigarantiid osutatakse vastavalt FIAT kontserni sätestatud tehnilistele nõuetele, asendades või remontides rikki läinud osad. Sõiduauto mittekvaliteetne osa, mis asendati kvaliteetsega, jääb FIAT teenindusele, kes teostas garantiiremondi ja teenindus käitleb seda vastavalt tootja sätestatud korrale. 1.11. Sõiduauto garantiiremont tehakse autoriseeritud teeninduse jõudude ja kuludega detailide saamiseks ja sellise remondi teostamiseks vajaliku aja jooksul. Müüjal või muul garantiiremonti teostaval autoriseeritud teenindusel on õigus valida sõlme või agregaadi remont vahetuse asemel, kui remont on võimalik ja lubatud tootja poolt. Sõiduauto garantiiremondi /kvaliteedi puuduste kõrvaldamise) tähtaega loetakse üldise Sõiduauto kvaliteedigarantii tähtaja hulka. 1.12. Väljavahetatud osa või osa kvaliteedigarantii tähtaeg arvestatakse üldise sõiduauto kvaliteedigarantii perioodi hulka, st pärast autodetaili või -osa asendamist algab selle kvaliteedigarantii tähtaeg remonditud sõiduauto ostjale üleandmise päevast ja lõpeb koos sõiduauto üldise kvaliteedigarantii kehtimise tähtajaga. 1.13. Kui ostja soovil monteeritakse sõiduautosse lisaks erinevalt tootja ettenähtust turvasüsteem, helisüsteem või muu elektrooniline süsteem, kehtib tootja kvaliteedigarantii vaid nendele sõiduauto elektrisüsteemis olevatele seadmetele või osadele, mille töötamist ei mõjuta lisaks paigaldatud elektrisüsteemi monteerimine või toimimine. Paigaldatud elektrisüsteemi kvaliteedigarantiid ja vastutust sõiduauto süsteemide kahjustuste korral peab ostja nõudma sellised süsteemid paigaldanud isikutelt. Kui lisaturvasüsteem paigaldatakse müüja poolt, see punkt ei kehti, kuid ostja võib pretensioone selliste lisaks paigaldatud seadmete kohta esitada vaid müüjale. Eeskirjad ise kehtivad ükskõik millistele tootja poolt mitte ette nähtud lisaks paigaldatud sõiduauto konstruktsioonimuudatustele või lisaks paigaldatud sõlmedele ja konstruktsiooniosadele. 1.14. Võõrandades sõiduauto teisele isikule, jääb kvaliteedigarantii kehtima samadel tingimustel tingimusel, kui uus omanik järgib garantiitingimusi.  
 1. Keeldumine sõidukile kvaliteedigarantii andmisest
  Kvaliteedigarantii ei kehti, kui: 2.1. ostja, kui on selgunud sõiduauto defekt ja/ või rike, viivitamatult, mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, ei teavita sellest ja/ või ei palunud või ei võimaldanud defekti (rikke) kõrvaldamist; 2.2. Ostja ei teavitanud Müüjat pöördumisest teise FIAT autoriseeritud autoteenindusse (p 1.9) kvaliteedigarantii saamiseks; 2.3. rikke ulatus on läinud suuremaks seoses sellega, et ostja on ignoreerinud riket signaliseerivate märgutulede ja sümbolite märguandeid, kui kasutusjuhend nõuab peatumist ja sõidu või muude tegevuste katkestamist; 2.4. sõiduautot kasutati auto kasutusjuhendit järgimata, sh, kuid mitte ainult, kui sõiduautos kasutati mittesobivat kütust, määrdeaineid, muid ekspluatatsioonimaterjale; sõiduautot kasutati mitte otstarbekohaselt; rikked tekkisid seoses osalemisega spordivõistlustel, manöövritel, katastroofide või sarnaste sündmuste tagajärjel; rikked (kahjustused), mille põhjustasid sõjalised tegevused, sisemised rahutused, maavärin või muud looduskatastroofid, avariid, kolmandate isikute tegevused jne. 2.5. sõiduautot remonditi eelnevalt mittenõuetekohaselt ja/või selle tehniline teenindus ei ole tehtud nõuetekohaselt ettevõttes, mis ei kuulu FIAT müügiorganisatsiooni. Tehnilised teenindused peavad olema tehtud +/- maksimum 1000 km intervalliga vastavalt kasutusjuhendis ette nähtud kilometraažile, kui seda ei järgita, võib sõiduauto garantii kaotada kehtivuse. 2.6. sõiduautosse on paigaldatud osasid, mille kasutamisele ei ole nõusolekut andnud FIAT/importija, või sõiduautot muudeti FIAT/importijale mitte vastuvõetaval moel (auto „tuunimine“).  Garantii ei kehti sõiduauto riketele ja toimimise ja usaldusväärsuse häiretele, mis tekivad seoses mitteoriginaalsete osade kasutamisega. 2.7. sõiduauto ei vasta riigile (kasutuskohale) iseloomulikele tingimustele ja seda kasutati seal pidevalt. 2.8. sõiduauto läbisõidunäitajat on vahetatud või on muudetud näitaja andmeid ja ei ole võimalik tuvastada tegelikku läbisõitu. Kvaliteedigarantii ei kata: 2.9. jooksvat tehnilist hooldust, perioodilisi kontrolle ja reguleerimisi (rehvide balansseerimine, vedrustuse geomeetria, vigade kontrollimine, kui riket ei ole tuvastatud ja vahetatakse välja kahjustatud osa jne); 2.10. loomulikust, sõltuvalt sõiduki töötingimustest, läbisõidust, geograafilisest asukohast ja kliimast, kus sõiduautot  kasutatakse, kuluosade vahetamisest, mis teostatakse mitte rikke või praagi tõttu, vaid loomuliku kulumise tagajärjel. 2.11. ei kaeta lisa- või muid kahjusid seoses sõiduauto rikkega, mille alla kuuluvad ebamugavus, transpordikulud, telefonikõned ja ööbimine, isiklikud või äritegevusega seotud kahjud, tasu või tulude saamata jäämine jm kahju.  
 1. Muud tingimused
3.1. Seoses kvaliteedigarantiiga pretensiooni esitamisel on ostja kohustatud esitama sõiduauto nõuetekohaselt märgistatud teenindusraamatu. Kui ostja ei esita või keeldub esitamast sõiduauto teenindusraamatut, kui teenindusraamat esitatakse koos mittenõuetekohaselt tehtud tehnilise teenindamise teostamist tunnistavate kirjetega, on autoriseeritud teenindusel õigus keelduda auto kvaliteedigarantii kohaldamisest. 3.2. Kui sõiduauto tehniline teenindus ja/ või remont enne kvaliteedipretensiooni avaldamist tehti sõltumatu remontija poolt (kes ei kuulu FIAT müügiorganisatsiooni või ei oma FIAT teeninduspartneri staatust) peab ostja säilitama kõik dokumendid, mis tõestavad, et autot hooldati ja remonditi vastavalt tootja sätestatud juhistele, ja müüja nõudmisel esitama need. Kui müüja sätestab, et tehniline teenindus ja/ või remont on tehtud FIAT nõudeid järgimata, kaotab sõiduauto kvaliteedigarantii kehtivuse.  

LISAGARANTII TINGIMUSED

1. Sõiduauto garantiitingimused

  1.1. Kui ostja ostab sõiduauto FIAT, saab ta koos autoga sõiduauto kasutamisjuhendi ja sõiduauto teenindusraamatu. 1.2. Ostja on kohustatud tutvuma sõiduauto kasutusjuhendiga ja seda rangelt järgima. Kohaldatakse mitut üldist arusaadavat tingimust: vastavalt teie pikendatud garantii tingimustele võib teie transpordivahendi tehnilise hoolduse või remonditöid teostada vaid FIAT volitatud remondiettevõte, kui sõiduauto läbisõit on alla 1500 km või on möödas mitte enam kui 30 kalendripäeva kavandatavast teenindusintervallist. Teie auto tehnilise hoolduse raamatus peavad olemas olema kõik templid ja see peab olema regulaarselt täidetud. Igasugustest defektidest peab olema teatatud FIAT volitatud remondiettevõttele 7 kalendripäeva jooksul defekti tuvastamise päevast. Nende eeskirjade järgimata jätmisel kaotab pikendatud garantii kindlustus kehtivuse. 1.3 Pärast ükskõik milliseid remonti- või tehnilise hoolduse töid peab FIAT volitatud remondiettevõte teie sõiduki tehnilise hoolduse raamatusse panema templi ja allkirja ning kontrollima teie tehnilise hoolduse tööde ajalugu – seal hulgas ka seda, kas regulaarseid tehnilise hoolduse töid teostati tootja spetsifikatsioone järgides. Remondiettevõte peab teie sõiduki tehnilise hoolduse raamatusse panema templi ja allkirja, sisestama kuupäeva, millal tehnilise ülevaatuse tööd teostati, ja lisama sõiduki läbisõidu. 1.4. Kontrollige, et teie tehnilise hoolduse tööde raamatusse oleks pandud FIAT remondiettevõtte pitsat ja et tehnilise järelevalve töötaja oleks sisestanud tööde teostamise kuupäeva. Et saaksime tõestada, et olete regulaarselt täitnud oma transpordivahendi tehnilise hoolduse tööde teostamise programmi. 1.5. Et tehnilise hoolduse või remonditööd teie sõiduautole tehtaks kiiresti ja usaldusväärselt, tagage, et teie volitatud FIAT remondiettevõte saaks kasutada teie tehnilise hoolduse tööde raamatut ja kõiki remondiettevõtte väljastatud arveid ja muid vajalikke dokumente. Kindlustusperiood algab järgmisel päeval pärast päeva, kui lõpeb tootja garantii, ja lõpeb sellel päeval, mis on nimetatud pikendatud garantii sertifikaadis, mille on väljastanud müüja.  

 2. Garantii kehtib:

Sõiduauto lisagarantii kehtib ette nähtud perioodi läbisõidupiiranguta!   Ootamatutele ja ettenägematutele riketele, mis tekivad kindlustatud osa või ükskõik millise tagasipöördumatu mehhaanilise või elektrilise rikke tõttu (mis tekib mitte loomuliku kulumise või rikkumise korral, mis ei võimalda detailil täita oma funktsiooni), mis nõuab kiiret remonti või osa asendamist selleks, et normaalne toimimine oleks taastatud.
 • Kõigile elektrilistele ja mehhaanilistele tehases paigaldatud komponentidele ja tööjõukuludele, mis on seotud mehhaanilise ja elektrilise rikkega, tingimusel, et te järgite selles garantiidokumendis sätestatud nõudeid ja tingimusi.
 • Kui garantii alla kuuluva komponendi rikke tagajärjel kahjustataks ükskõik millist muud sellega seotud osa, seda remonditakse samamoodi nagu garantii alla kuuluvat osa.
 • Kui remonditööde käigus on vaja lahti võtta mootor, käigukast või diferentsiaal, kehtib garantii kõikidele kuludele, mis on seotud nukkvõlli tihendite, väntvõlli eesmise õlitihendi, ajami võlli õlitihendite, käigukasti tagumise tihendi ja diferentsiaali hammasratta õlitihendi ning teiste tihendite väljavahetamisega.
 • Kui remonditööde käigus on vaja välja vahetada või täiendada õli, jahutusvedelikku või muid vedelikke või vahetada õlifilter, kuuluvad nende töödega seotud kulud garantiikulude alla.
  2.1. Pikendatud garantii kehtib nendele osadele:  
 • Mootorile ja selle osadele (ei kehti, kui mootor lasti kokku, oli puudu õlist või jahutusvedelikust, ei järgitud tootja antud rihma vahetusintervalle);
 • Kõigile vedrustuse osadele (amortisaatorid, vedrud, stabilisaatori varras, stabilisaatorid, amortisaatorite toed, hoovad, liigendid, puksid jne) (ei kehti loomuliku kulumise puhul);
 • Roolisüsteemi osadele (roolisammas, otsikud, toed, roolivõim);
 • ABS süsteemile;
 • Mootori jahutussüsteemi osadele (radiaator, ventilaator, õhujahuti);
 • Käigukasti osadele (hooratas, automaatkäigukasti osad, sünkroonijad, hammasrattad jne)
 • Konditsioneerisüsteemi osad;
 • Turbiinile, õhuklapile, õhuvoolu mõõtmise seadmele, EGR klapile;
 • Kütusesüsteemi osadele (kõrgsurve kütusepump, kütusepihustid jne);
 • Diferentsiaalile;
 • Kardaanvõllide;
 • Pooltelje osadele;
 • Rattalaagritele;
 • Pidurisüsteemi osadele (välja arvatud piduriklotsid, kettad, trumlid)
 • sõiduauto mobiilsust tagavatele elektrisüsteemi sõlmedele (starter, generaator);
 • Teised mobiilsust tagavad osad, mida ei ole nimetatud erandite hulgas, allpool olevas tekstis.
  Tähtis!   Kui läheb rikki ükskõik milline šassii komponent või komponendid, mida šassiisse paigaldatakse paarikaupa, kehtib lisagarantii mõlemale rikki läinud komponendile. Lisagarantii ei kehti kolmele või enamale sama liiki rikkis komponendile. See lisagarantii tingimus on piiratud sõiduki 80 000 (kaheksakümne tuhande) km läbisõiduga. Käi läheb rikki ükskõik milline šassii komponent või komponendid, mida šassiisse paigaldatakse paarikaupa, kui sõiduki läbisõit ei üle 80 000 (kaheksakümmend tuhat) km, kehtib lisagarantii vaid ühele rikki läinud komponendi osa hinnale ja mõlema komponendi remonditööde hinnale. Käi läheb rikki ükskõik milline šassii komponent või komponendid, mida šassiisse paigaldatakse paarikaupa, kui sõiduki läbisõit ei üle 150 000 (ühesaja viiekümne tuhande) km, peetakse riket loomulikuks kulumiseks ja selle suhtes lisagarantii ei kehti.  

 3. FIAT pikendatud garantii ei kehti (erandid)

3.1. Pikendatud garantii ei kehti nendele osadele:
 • Mootori kinnikiilunud või põlenud klappide ja pesade puhastamisele põlenud osadest, korduvreguleerimine, põlenud osade eemaldamine, välisõli väljavoolule, määrdele, jahutusvedeliku lisadele, filtritele, kinnitustele ja kinnitusklambritele, voolikutele ja voolikuklambritele, mootori reguleerimisele;
 • esimesed piduriklotsid, piduriklotside katted;
 • tagumised pidurikettad ja trumlid;
 • süüteküünlad (bensiin);
 • gofreeritud, kaitsvatele kummidele, mis kaitsevad vedrustuse osasid;
 • kerele (kehtib vaid tootja antud garantii);
 • värvi katmisele (kehtib vaid tootja antud garantii);
 • erinevatele viimistlusmaterjalidele (sees, väljas, istmed);
 • rataste geomeetriale, tasakaalustamisele;
 • tagumised piduriklotsid, piduriklotside katted;
 • tagumised pidurikettad ja trumlid;
 • sidur;
 • kõvade osakeste filtrile;
 • värvile (garantii kehtib jaotusmehhanismi värvitud rihmadele);
 • heitgaasisüsteemi osadele;
 • kõigile autoklaasidele;
 • akule;
 • kaitsmetele;
 • auto turvasüsteemidele;
 • kesklukustuse juhtimissõlmele;
 • sõiduautosse paigaldatud meelelahutus- ja sidesüsteemile;
 • sõiduautosse paigaldatud navigatsioonisüsteemile;
 • juhtmetele, kaablikimpudele, kaablitele, kaablisisenditele;
 • kojameeste harjadele;
 • õhu-, salongi- ja kütusefiltritele;
 • vedelike koguste täiendamisele, puudumisele;
 • rehvidele;
 • hõõglampidele;
 • „Xenon“ lampidele;
 • kere osadele, kahjustustele, puudustele, värvi kaetavusele;
 • voolikutele ja torudele (õhu/vedelike);
 • õhkpatjadele ja nende plokkidele, turvarihmadele.
  3.2. Regulaarsed tehnilise hoolduse tööd Et kindlustusandja saaks teile kompenseerida kulud, peavad teie sõiduvahendite tehnilise hoolduse tööd olema tehtud selliste intervallidega, mis on nimetatud tootja soovitustes, ja need tööd peavad olema teostatud FIAT võrgu remondiettevõttes vastavalt kindlustustingimustele.   3.3. Tehnilise hoolduse tööde ajalugu Regulaarsete kapitaalremondi ja tehnilise hoolduse tööde intervallid peavad olema loetletud transpordivahendi tehnilise hoolduse raamatus. Ärge unustage, et teie transpordivahendi tehnilise hoolduse või remonditöid võib teostada vaid volitatud remondiettevõte mitte hiljem kui ühe kuu jooksul või kui läbisõit on alla 1500 km kavandatavast teenindusintervallist. Teie auto tehnilise hoolduse raamatus peavad olemas olema kõik templid ja see peab olema regulaarselt täidetud. Samuti on soovitatav hoida alles kõik tehnilise hoolduse tööde arved, kuna neid võib vaja minna, et tõestada, et teie transpordivahendile tehti tehnilise hoolduse või remonditöid vastavalt tootja ette antud graafikule.   3.4. Kvaliteedigarantii remont Sõiduauto kvaliteedigarantiid osutatakse vastavalt FIAT kontserni sätestatud tehnilistele nõuetele, asendades või remontides rikki läinud osad. Sõiduauto mittekvaliteetne osa, mis asendati kvaliteetsega, jääb FIAT teenindusele, kes teostas garantiiremondi ja teenindus käitleb seda vastavalt tootja sätestatud korrale. Sõiduauto garantiiremont tehakse autoriseeritud teeninduse jõudude ja kuludega detailide saamiseks ja sellise remondi teostamiseks vajaliku aja jooksul. Müüjal või muul garantiiremonti teostaval autoriseeritud teenindusel on õigus valida sõlme või agregaadi remont vahetuse asemel, kui remont on võimalik ja lubatud tootja poolt. Sõiduauto garantiiremondi /kvaliteedi puuduste kõrvaldamise) tähtaega loetakse sõiduauto üldise kvaliteedigarantii tähtaja hulka. Vahetatud osa või osa kvaliteedigarantii tähtaeg arvestatakse sõiduauto üldise kvaliteedigarantii perioodi hulka, st pärast autodetaili või -osa asendamist algab selle kvaliteedigarantii tähtaeg remonditud sõiduauto ostjale üleandmise päevast ja lõpeb koos sõiduauto üldise kvaliteedigarantii kehtimise tähtajaga.  

 4. Kvaliteedigarantii ei kehti, kui:

4.1. Ostja, kui on selgunud sõiduauto defekt ja/ või rike, viivitamatult, mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, ei teavita sellest ja/ või ei palunud või ei võimaldanud defekti (rikke) kõrvaldamist; 4.2. rikke ulatus on läinud suuremaks seoses sellega, et ostja on ignoreerinud riket signaliseerivate märgutulede ja sümbolite märguandeid, kui kasutusjuhend nõuab peatumist ja sõidu või muude tegevuste katkestamist; 4.3. sõiduautot kasutati auto kasutusjuhendit järgimata, sh, kuid mitte ainult, kui sõiduautos kasutati mittesobivat kütust, määrdeaineid, muid ekspluatatsioonimaterjale; sõiduautot kasutati mitte otstarbekohaselt; rikked tekkisid seoses osalemisega spordivõistlustel, manöövritel, katastroofide või sarnaste sündmuste tagajärjel; rikked (kahjustused), mille põhjustasid sõjalised tegevused, sisemised rahutused, maavärin või muud looduskatastroofid, avariid, kolmandate isikute tegevused jne. 4.4. sõiduautot remonditi eelnevalt mittenõuetekohaselt ja/või selle tehniline teenindus ei ole tehtud nõuetekohaselt ettevõttes, mis ei kuulu FIAT müügiorganisatsiooni. Tehnilised teenindused peavad olema tehtud +/- maksimum 1500 km intervalliga vastavalt kasutusjuhendis ette nähtud kilometraažile, kui seda ei järgita, võib sõiduauto garantii kaotada kehtivuse. 4.5. sõiduautosse on paigaldatud osasid, mille kasutamisele ei ole nõusolekut andnud FIAT/importija, või sõiduautot muudeti FIAT/importijale mitte vastuvõetaval moel (auto „tuunimine“).  Garantii ei kehti sõiduauto riketele ja toimimise ja usaldusväärsuse häiretele, mis tekivad seoses mitteoriginaalsete osade kasutamisega. 4.6. sõiduauto ei vasta riigile (kasutuskohale) iseloomulikele tingimustele ja seda kasutati seal pidevalt. 4.7. sõiduauto läbisõidunäitajat on vahetatud või on muudetud näitaja andmeid ja pole võimalik tuvastada tegelikku läbisõitu.  

5. Kaudseid kahjusid ei hüvitata alljärgnevatel juhtudel:

5.1. Ostja sõiduki kasutamisega seotud kahjud või muud kaudsed kahjud, sealhulgas, kuid mitte ainult, kulud, mis tekkisid sarnase transpordivahendi rendiga, või trahv, mille klient tasub seetõttu, et ei ole järginud lepingujärgseid kohustusi, mis tekivad lepingust kolmandate osapooltega.   5.2. Igasugune rike, mille põhjustas: (a) ükskõik millise instrumendi või protsessi kasutamine tehnilise hoolduse tööde, inspektsiooni, modifitseerimise või kapitaalremondi ajal; (b) õnnetusjuhtum; (c) tulekahju, välk, plahvatus, tulekahju kustutamine või hilisem hoonete lammutamine, lennuk või muud õhus lendavad seadeldised või nendelt kukkunud esemed, vargus või katse panna toime vargus, hoonete kokkuvarisemine, uputus või üleujutus, vee laiali valgumine veemahutitest, maavärin, maa vajumine, maalihe, laviin, orkaan, tsüklon, vulkaanipurse või sarnast loodusõnnetused.   5.3. Teenused teel Kulud, mis on seotud rikki läinud transpordivahendi transportimisega lähima volitatud esindaja juurde.   5.4. Tootja spetsifikatsioon Ükskõik milline kulu või kahju, mis tekib tootja spetsifikatsiooni muutmisest või modifitseerimisest.   5.5. Tahtlik tegevus Igasugune rike, mis tekkis seetõttu, et: (a) Klient on meelega toime pannud sellise tegevuse või teadlikult ei olnud hoolas; (b) klient ei pööranud ükskõik mis ajal tähelepanu hoiatavatele valgussignaalidele ja seadmete näidikutele, transpordivahendi imelikele helidele. Ei võeta mingit kohustust, mis on seotud transpordivahendi kasutamisega, kui see on seotud ükskõik mis liiki kahju, hooletuse või kuritarvitusega.   5.6. Tehniline järelevalve Igasugune rike ostja transpordivahendis, millele ei ole teostatud tehnilise järelevalve töid, järgides tootja standardeid.

5.7. Kommertskasutamine Igasugune mittekommertstranspordivahend, mida kasutatakse kommertseesmärgil. Transpordivahendid, mida kasutatakse rendiks või tasu eest (näiteks taksod, rendiautod või individuaalsetele vajadustele kohaldatud või modifitseeritud transpordivahendid).   5.8. Juba eksisteerivad rikked Kahju või kulud, mis tekivad seetõttu, et parandati juba olemasolevaid rikkeid, mis pidid olema teada juba enne pikendatud garantii algust.   5.9. Garantii ei kehti, kui kahju on põhjustanud:  - Hooletus; - Korrosioon; - Igasugune muu kõrvaline materjal, mis on sattunud osa sisse või peale; - Ebapiisavad tehnilise hoolduse tööd; - Valesti tehtud tehnilise hoolduse tööd: - on kasutatud valet kütust või õli, on tekkinud jahutusvedeliku või määrdeõli puudujääk; - ülekuumenemine, mis tekkis kindlustatud osapoole süül või kindlustamata osapoole süül; - külmumine, erinevat liiki rikked, mis on tekkinud külma tõttu; - kuritarvitamine; - üleujutus või vee sattumine sisemusse; - reguleerimise, osade puhastamise või pindade lihvimise kulud (nt pinna puhastamine, poleerimine ja diagnoosimine); - osade, millele ei kehti see garantii, rikkumine või selle tõttu tekkiv kaudne kulud; või nende osade, millele kehtib meie garantii, rikkumine, mille põhjustasid osad, millele kehtib selle kindlustuse poliis. (Kaudseid kulusid hinnatakse sel juhul, kui garantii kehtib nendele osadele, mille tõttu need kulud tekkisid). Osad, mis olid valesti paigaldatud. See garantii ei kehti sellistele kahjudele, mis tekkisid tulekahju või avarii korral, olenemata sellest, kas kindlustatud osapoolel oli mingi liikluskindlustus või juhusliku kahju tekkimise poliis. See ei kehti teiste inimeste või füüsiliste kahjustuste suhtes. See garantii kehtib vaid nendele transpordivahenditele, mis on nimetatud garantiisertifikaadis.  

KUIDAS ESITADA PRETENSIOONI

 
1.  Kui teie transpordivahend on kahjustunud Balti riikide territooriumil:
 Toimetage oma transpordivahend volitatud remonditöökotta seitsme päeva jooksul sellest, kui tuvastati vastav rike.
 1. Paluge remondiettevõttel teavitada teid defekti põhjustest. Kui tekib garantii kehtimise küsimus, võib tekkida vajadus paluda teil katta kulud ja need kulud hüvitatakse teile siis, kui teie pretensioon on kinnitatud.
 2. Kui pretensioonile kehtivad need sätted ja tingimused, teostab volitatud remondiettevõte kõik remonditööd tasuta.
 
2. Kui teie transpordivahend on kahjustunud välismaal (mitte Balti riikide territooriumil):
 Toimetage oma transpordivahend volitatud remonditöökotta.
 1. Paluge remondiettevõttel teavitada teid defekti põhjustest ja võimalikust remondihinnast.
 2. Soovitame võtta ühendust oma volitatud esindajaga, kellelt olete ostnud selle kindlustuse, ja konsulteerida, mida peate tegema hiljem.
 3. Peate tasuma arve.
 4. Kui olete tagasi Balti riikide territooriumil, andke see arve, samuti pikendatud garantii sertifikaat ja teie sõiduki tehnilise hoolduse raamat oma volitatud esindajale.
 5. Volitatud remondiettevõte sisestab pretensiooni Halduri internetilehele kinnitamiseks.
 6. Kindlustusandja lahendab pretensiooni halduri kaudu. Kui pretensioon on täielikult tunnistatud, tagastab haldur raha teie pangakontole. Pretensioon ei hõlma kulusid originaalosadele ning FIAT tootja kinnitatud kulumaterjalidele ja tööjõukulule kuni 42 eurot tunnis. Kui tunnihinda ületatakse, on vaja võtta ühendust volitatud esindajaga, kellelt olete ostnud selle kindlustuse, ja saada tema kinnitus, kas kogu summa hüvitatakse.